ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ FLOW DRIVE

ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ FLOW DRIVE


Το Flow Drive είναι ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα για εφαρμογές σε αντλίες λυμάτων εύκολο στην τοποθέτησή του, καθώς και στη χρήση του.

Πλεονεκτήματα:

  • Έχει σημαντικό χαμηλό κόστος προμήθειας και λειτουργίας, καθώς δεν απαιτεί την ύπαρξη controller ή  PLC.
  • Μειώνει την κατανάλωση ενέργειας έως και 30%, εξασφαλίζοντας γρήγορη απόσβεση της επένδυσης.
  • Οι ενσωματωμένες «έξυπνες» λειτουργίες του, ελαχιστοποιούν τις απαιτήσεις συντήρησής του.
  • Στον υπολογισμό της παροχής εισόδου και εξόδου δεν έιναι απαραίτητη η τοποθέτηση παροχόμετρου το οποίο                                                              μειώνει το κόστος και τον χρόνο προγραμματισμού.
  • Είναι συμβατό με αντλίες όλων των κατασκευαστών.
  • Έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με εξοπλισμό επικοινωνίας με πρόσβαση στα δεδομένα και τα στατιστικά της μονάδας.

 

Οφέλη από τη λειτουργία: 

Το FlowDrive καθώς η λειτουργία των αντλιών γίνεται σε χαμηλότερες στροφές, έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση των τριβών στις σωληνώσεις, τον μεγαλύτερο χρόνο συνεχούς λειτουργίας καθώς και λιγότερες εκκινήσεις. Η παροχή εξόδου προς το δίκτυο ή το επόμενο Α/Σ είναι πάντα σταθερή.

Καθώς έχει τη δυνατότητα να μεταβάλλει την τιμή της στάθμης εκκίνησης της αντλίας, προλαμβάνει τη δημιουργία «κρούστας» σε συγκεκριμένο ύψος της δεξαμενής.

Το FlowDrive με το ρυθμιζόμενο χρόνο «ράμπας» που διαθέτει, προλαμβάνει υδραυλικά πλήγματα κατά την εκκίνηση / σταμάτημα.

Έχει ενσωματωμένες λειτουργίες καθαρισμού, όπως του πυθμένα της δεξαμενής, των αντλιών, καθώς και των σωληνώσεων, έτσι ώστε να μειώσει τις απαιτήσεις συντήρησης.