ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι βασικότερες δραστηριότητές μας είναι:

 

  • Ολοκληρωμένες λύσεις τηλεμετρίας

 

  • Αυτοματοποιημένη ανάγνωση μετρητών

 

  • Ανίχνευση – Εντοπισμός διαρροών

 

  • Διαχείριση – Συλλογή δεδομένων

 

  • Βελτιστοποίηση υδατικών ισοζυγίων

 

  • Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας

 

  • Ανάπτυξη διατάξεων και μεθόδων σε  συνεργασία με Δήμους, Δ.E.Y.A., Πανεπιστήμια, Ερευνητικούς Φορείς και Ιδρύματα

 

Οι συνεργασίες μας, μάς φέρουν σε μία από τις πρώτες θέσεις στον Ελληνικό χώρο.

Νερό

Με τα προϊόντα και τις εφαρμογές μας, εξασφαλίζουμε την αποδοτική χρήση νερού μέχρι τελευταίας σταγόνας. Δίνουμε λύσεις για την παραγωγή – διανομή νερού, τη διαχείριση πίεσης και παροχής, τους αυτοματισμούς δικτύων όπως και την ανίχνευση διαρροών.

Διαχείριση Υγρών & Στερεών Αποβλήτων

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες προτάσεις ελέγχου και διαχείρισης υγρών & στερεών αποβλήτων.

Smart cities

Με τις έξυπνες λύσεις που παρέχουμε μεταμορφώνουμε τις πόλεις μας σε πόλεις του αύριο. Συσκευές, συστήματα, κτίρια και μικρά ή μεγάλα αστικά συγκροτήματα συνδέονται στο δίκτυο κάνοντας την ψηφιακή εποχή πραγματικότητα.

IoT

Τα συστήματά μας υλοποιούν εφαρμογές IoT δίνοντας στα δίκτυα ύδρευσης την αποδοτικότητα, τη βιωσιμότητα και την τεχνολογική εξέλιξη που απαιτούν οι κοινωνίες μας.

Υγεία – Άνθρωπος

Ο συνδυασμός της σχεδίασης συσκευών με την ανάπτυξη λογισμικών επεξεργασίας σημάτων, οδηγούν στην ανάπτυξη διατάξεων κατάλληλων για τη μελέτη βιο-σημάτων, με στόχο την βέλτιστη ποιότητα ζωής.