ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ

Στο νέο τεύχος του περιοδικού ECOTEC δημοσιεύτηκε άρθρο το οποίο αφορούσε ένα απο τα πρώτα project που ανέλαβε η CONSTRAT  σε συνεργασία  με  την ΑYTOMATION LINK για την διαχείρισηστερεών αποβλήτων. Η Constrat ανέλαβε τον σχεδιασμό και τον έλεγχο του συστήματος αυτοματισμού του εργοσταστασίου βοηθώντας το έργο να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο . Μπορείτε να...

Υπογραφή της σύμβασης για την πράξη με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ» ΣΤΟΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ: Η συνεχής παρακολούθηση και επίβλεψη σημαντικών παραμέτρων λειτουργίαςτουσυστήματος ύδρευσης (μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης.) Η συλλογή καιαποθήκευση των σχετικών ιστορικών δεδομένων...

Υπογραφή της σύμβασης για την πράξη με τίτλο:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ -ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ».                 ΣΤΟΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ:  η συνεχής παρακολούθηση και επίβλεψη σημαντικών παραμέτρων της λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης (παροχή, πίεση κ.λ.π.) η συλλογή και αποθήκευση των...

Υπογραφή της σύμβασης για την πράξη με τίτλο: ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ’’   Πρόγραμμα:                         ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι Ομάδα:                                  Β Άξονας προτεραιότητας:   Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης Προϋπολογισμός:               2.993.326,75 € (χωρίς ΦΠΑ) Χρηματοδότηση:                ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ   Η σύμβαση αποσκοπεί στην...

Υπογραφή της σύμβασης για την πράξη με τίτλο: ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕ-ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ’’   Πρόγραμμα: Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη Προϋπολογισμός: 700.000,00 (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) Χρηματοδότηση: ΥΠΕΝ   Στόχος του συστήματος είναι: Η συνεχής παρακολούθηση...

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.   Υπογραφή της σύμβασης για την πράξη με τίτλο: ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ ΑΣΩΜΑΤΟΥ’’   Πρόγραμμα:                                 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι Ομάδα:                                          Β Άξονας Προτεραιότητας:           Βελτίωση των υποδομών των...

Υπογραφή της σύμβασης για την πράξη με τίτλο:   ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ’’       Πρόγραμμα:                                    ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι Ομάδα:                                             Β Άξονας Προτεραιότητας:              Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης Προϋπολογισμός:                           2.994.093,00€ (χωρίς ΦΠΑ) Χρηματοδότηση:                            Υπουργείο εσωτερικών   Σκοπός της υλοποίησης είναι: ...