ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ICT)

Υπογραφή της σύμβασης για την πράξη με τίτλο: ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ’’   Πρόγραμμα:                         ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι Ομάδα:                                  Β Άξονας προτεραιότητας:   Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης Προϋπολογισμός:               2.993.326,75 € (χωρίς ΦΠΑ) Χρηματοδότηση:                ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ   Η σύμβαση αποσκοπεί στην...

Υπογραφή της σύμβασης για την πράξη με τίτλο: ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕ-ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ’’   Πρόγραμμα: Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη Προϋπολογισμός: 700.000,00 (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) Χρηματοδότηση: ΥΠΕΝ   Στόχος του συστήματος είναι: Η συνεχής παρακολούθηση...

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.   Υπογραφή της σύμβασης για την πράξη με τίτλο: ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ ΑΣΩΜΑΤΟΥ’’   Πρόγραμμα:                                 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι Ομάδα:                                          Β Άξονας Προτεραιότητας:           Βελτίωση των υποδομών των...

Υπογραφή της σύμβασης για την πράξη με τίτλο:   ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ’’       Πρόγραμμα:                                    ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι Ομάδα:                                             Β Άξονας Προτεραιότητας:              Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης Προϋπολογισμός:                           2.994.093,00€ (χωρίς ΦΠΑ) Χρηματοδότηση:                            Υπουργείο εσωτερικών   Σκοπός της υλοποίησης είναι: ...

Αξιόπιστο και ανταγωνιστικό: Τα αισθητήρια που χρησιμοποιούνται για εφαρμογές ακάθαρτου νερού ή/και αποβλήτων αντιμετωπίζουν μια σειρά από περιορισμούς στην μέτρηση της στάθμης: Τα πιεζοστατικά αισθητήρια (ειδικά αυτά που είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα) παρουσιάζουν έντονα την απόθεση υλικού πάνω στο αισθητήριο (clog) με αποτέλεσμα το σφάλμα...

Το Flow Drive είναι ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα για εφαρμογές σε αντλίες λυμάτων εύκολο στην τοποθέτησή του, καθώς και στη χρήση του. Πλεονεκτήματα: Έχει σημαντικό χαμηλό κόστος προμήθειας και λειτουργίας, καθώς δεν απαιτεί την ύπαρξη controller ή  PLC. Μειώνει την κατανάλωση ενέργειας έως και 30%, εξασφαλίζοντας...