ΒΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ BIO-SIGNAL ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στο μηνιαίο περιοδικό Water & Waste Ιουνίου 2021 το οποίο έχει ως  αντικείμενο την διαχείριση του περιβάλλοντος, τις έξυπνες πόλεις και την κυκλική οικονομία , δημοσίευσε  την επιτυχημένη συνεργασία της CONSTRAT ΕΠΕ με την DNASEQUENCE SRL HELLAS, για την βιοπαρακολούθηση υδάτων στις μονάδες βιολογικού καθαρισμού του Αιγίου  Αχαΐας  και Αγίου...