Η εταιρεία CONSTRAT

 

Η CONSTRAT δραστηριοποιείται στους τομείς ύδρευσης – αποχέτευσης, βιομηχανικών αυτοματισμών και κτιριακών εγκαταστάσεων.
Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τεχνολογίες και προϊόντα διεθνούς αναγνώρισης με ενεργό συμμετοχή στη μελέτη, σχεδιασμό και υλοποίηση των εφαρμογών αυτών.

 

Research & Development

 

Η CONSTRAT διαθέτει ένα αναπτυγμένο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (Research & Development) το οποίο δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς ενώ παράλληλα συνεργάζεται με τους πιο αξιόλογους φορείς του χώρου.

 

23

Έτη λειτουργίας

20

Έργα

348

Σταθμοί ελέγχου

84716

Smart meters

Επικοινωνήστε μαζί μας

H CONSTRAT Ε.Π.Ε.

Η CONSTRAT δραστηριοποιείται στους τομείς ύδρευσης – αποχέτευσης,  βιομηχανικών αυτοματισμών και κτιριακών εγκαταστάσεων.

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τεχνολογίες και προϊόντα διεθνούς αναγνώρισης με ενεργό συμμετοχή στη μελέτη, σχεδιασμό και υλοποίηση των εφαρμογών αυτών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η πολυετής εμπειρία της CONSTRAT την έχει κατατάξει ανάμεσα στις καλύτερες επιχειρήσεις του χώρου. Τα έργα που αναλαμβάνει καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών όπως διαχείριση λυμάτων, εξοικονόμηση ενέργειας και των εφαρμογών AMR και ΙοΤ ενώ ταυτόχρονα εφαρμόζει πρακτικές που σέβονται το περιβάλλον.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Research & Development

 

Η Constrat E.Π.Ε. διαθέτει ένα αναπτυγμένο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (Research & Development) το οποίο δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς και παράλληλα συνεργάζεται με τους πιο αξιόλογους φορείς του χώρου.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ