Με μεγάλη χαρά η CONSTRAT για πρώτη φορά

φιλοξενήθηκε στην

Κρητική εφημερίδα ANTΙΛΑΛΟΣ Σαββατοκύριακο ,

που κυκλοφόρησε στις 5.1.2023, παρουσιάζοντας τα αντικείμενα με τα

οποία ασχολείται η εταιρεία. 

 

 

Photo Credit: ANTΙΛΑΛΟΣ Σαββατοκύριακο.