Η εταιρεία Constrat ΕΠΕ παρακολούθησε με επιτυχία μια εξελίγμενη διδασκαλία της εταιρείας FLUIDIT του λογισμικού της για την υδραυλική μοντελοποιήση ενός δικτύου ύδρευσης.

Η εκπαίδευση της Φινλαδικής εταιρείας επικεντρώθηκε στα εξής θέματα: 

– Τα διάφορα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στο λογισμικό

– Τον τρόπο χρήσης των καταστάσεων σχεδίασης, των σεναρίων και των σχημάτων

– Τις καλές πρακτικές κατασκευής μοντέλων για την επιτάχυνση της διαδικασίας και ελαχιστοποίηση των λαθών

– Την μοντελοποιήση συστημάτων ελέγχου δικτύων και αυτοματισμού

Το εξειδικευμενό προσωπικο της Constrat είναι πάντα ενημερωμενό για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατων της εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.