ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ SCADA ΕΕΛ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ- ΑΡΘΡΟ ECOTEC

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ SCADA ΕΕΛ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ- ΑΡΘΡΟ ECOTEC

Στο περιοδικό Ecotec του μήνα  Ιουλίου-Αυγούστου 2021 με θέμα βιολογικοί καθαρισμοί, δημοσιεύτηκε άρθρο της Constrat σχετικό με το έργο της στο Πολύκαστρο.

”Η CONSTRAT Ε.Π.Ε ανέλαβε την προμήθεια του συστήματος διαχείρισης SCADA ΕΕΛ Πολυκάστρου (Δ.Ε.Υ.Α ΠΑΙΟΝΙΑΣ)

με αντικείμενο την αναβάθμιση της λειτουργίας της , μέσω της αναβάθμισης του εξοπλισμού αυτοματισμού ,επικοινωνιών ,

οργάνων μέτρησης  καθώς και της υλοποίησης ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της εγκατάστασης μέσω συστήματος SCADA.

Επίσης εγκαταστάθηκαν διατάξεις ρύθμισης στροφών στους κινητήρες διαφόρων μονάδων για την καλύτερη  διαχείριση αυτών

(προστασία κινητήρων από φθορές), καθώς και εξοικονόμηση ενέργειας.

Τέλος εκτελέσθηκαν εργασίες όπως :

  • Απομάκρυνση κατεστραμμένου εξοπλισμού αυτοματισμού και εγκατάσταση νέου
  • Διευθέτηση καλωδιώσεων
  • Εγκατάσταση εξοπλισμού επικοινωνιών
  • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση οργάνων μέτρησης στάθμης , ποιοτικών μετρήσεων
  • Εγκατάσταση κεντρικού υπολογιστή SCADA , ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογήςΑνάπτυξη προγράμματος αυτοματισμού (PLC)
  • Λειτουργία του συνολικού συστήματος διαχείρισης της ΕΕΛ”