ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ CONSTRAT & DNASEQUENCE SRL – ΒΙΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ CONSTRAT & DNASEQUENCE SRL – ΒΙΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

Στο μηνιαίο περιοδικό Water & Waste Ιουνίου 2021 το οποίο έχει ως  αντικείμενο την διαχείριση του περιβάλλοντος,

τις έξυπνες πόλεις και την κυκλική οικονομία , δημοσίευσε  την επιτυχημένη συνεργασία της CONSTRAT ΕΠΕ με την

DNASEQUENCE SRL HELLAS, για την βιοπαρακολούθηση υδάτων στις μονάδες βιολογικού καθαρισμού του Αιγίου 

Αχαΐας  και Αγίου Νικολάου Κρήτης . Μέσω των αποτελεσμάτων της έρευνας η Constrat στόχευσε  στην καλύτερη

εξειδίκευση των συστημάτων ύδρευσης  και αποχέτευσης.

Δείτε την πλήρη ερευνά στο παρακάτω link :

https://water-waste.gr/site/