ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ CNPa

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ CNPa


Αξιόπιστο και ανταγωνιστικό:

Τα αισθητήρια που χρησιμοποιούνται για εφαρμογές ακάθαρτου νερού ή/και αποβλήτων αντιμετωπίζουν μια σειρά από περιορισμούς στην μέτρηση της στάθμης:

  • Τα πιεζοστατικά αισθητήρια (ειδικά αυτά που είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα) παρουσιάζουν έντονα την απόθεση υλικού πάνω στο αισθητήριο (clog) με αποτέλεσμα το σφάλμα ή και την αδυναμία μέτρησης. Επίσης είναι ευάλωτα στο διαβρωτικό περιβάλλον στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν.
  • Τα αισθητήρια μέτρησης υπερήχων παρουσιάζουν προβλήματα αξιοπιστίας στην μέτρηση (λόγω “αφρού” – Ψευδοηχώ – αναταράξεων και κυμάτων).

 

Πλεονεκτήματα:

Το αισθητήριο CNPa της SOFREL, λόγω του σχεδιασμού του έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

  • Αξιοπιστία στην μέτρηση λόγω της κεραμικής μεμβράνης που εκτός από ακριβής είναι και εύκολη στον καθαρισμό χωρίς να επιτρέπει την απόθεση υλικού πάνω στο αισθητήριο (clog).
  • Ευκολία στην τοποθέτηση κοντά στον πυθμένα (συνήθως εντός σωλήνα για την αποφυγή αναταράξεων λόγω π.χ. λειτουργίας αντλίας).
  • Δεν απαιτεί εξωτερική τροφοδοσία, έτσι εξασφαλίζει την συνέχεια της μέτρησης ακόμα και σε περίπτωση απουσίας τάσης στο δίκτυο τροφοδοσίας.
  • Το αισθητήριο CNPa με την ανταγωνιστική τιμή αγοράς και το χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης συμβάλει στην διατήρηση των κοστολογίων της εγκατάστασης σε χαμηλά επίπεδα.

 

Επιπλέον πλεονεκτήματα:

Με τη χρήση της σειράς Sofrel S500 ή άλλων απομακρυσμένων τερματικών μονάδων ή/και PLC’s, το αισθητήριο μέτρησης στάθμης CNPa ενισχύει σημαντικά την λειτουργία της τηλεμετρίας και της απεικόνισης μέσω συστημάτων SCADA:

  • Μέσω της συνεχούς μέτρησης της στάθμης σε μια δεξαμενή, τόσο η παροχή εισόδου όσο και η παροχή εξόδου μπορούν να υπολογιστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια
  • Δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης σημείων έναρξης/παύσης με βάση τη στάθμη, σε σχέση με μηχανικές διατάξεις.

 

 

Συμπέρασμα:

Το αισθητήριο μέτρησης στάθμης CNPa της SOFREL, είναι ένα βήμα μπροστά στην βελτίωση των διεργασιών ελέγχου και της τηλεμετρίας σε εγκαταστάσεις ακάθαρτου νερού και λυμάτων, παραμένοντας τεχνικά εξελιγμένο, ανταγωνιστικό οικονομικά και αξιόπιστο στη λειτουργία του.